הזמנה לאסיפת הורים לילדי הגיל הרך (חצי שנה עד שלוש)

מצורפת הזמנה לאסיפה לקראת שנת הפעילות הבאה.
מוזמנים להגיע,
ועדת חינוך לגיל הרך ורשת “קיבוצון”

מאת: איריס ינאי

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה