SAVE THE DATE – שימרו את היום – 5 ביוני – שבועות ביחד

שבועות – ביחד 🌻🌸🌻
לא תאמינו שבועות בפתח …. היכונו ….
נושא החג – ביחד 🤝
כמו בכל שנה נתחיל בתהלוכת עגלות – שהשנה נרצה שתהיה הגדולה ביותר אי פעם🚜🚜 התארגנו בשכבות ברחובות וכל ציוות שתרצו .. מי שאין לו עגלה יכול לפנות לעדה רוזברג מצוות החג .
פרטים נוספים לגבי החג בהמשך .. אבל מספר בקשות 🤞
👨‍👩‍👦 תינוקות – שנולדו משבועות שעבר – נא לפנות לאסנת בן דוויד
🍇 דוכני מכירת תוצרת ( כל תוצרת) והבאת ביכורים – לפנות לעדה רוזברג
🍰 עוגות לחג לפינת הקפה – לפנות לגלית טגרט
זהו לעת עתה …. יש עוד המון הפתעות שיגיעו בהמשך … תתחילו לספור ימים 5⃣☯6⃣

מאת: לירון שאול