הודעה על ביצוע עבודת אסבסט

ביום ב׳ 23.05.22 בשעה 07.30 תתבצע עבודת פירוק גג אסבסט בחצר משק חנה חי משך העבודה עד 5 שעות. הנכם מתבקשים להימנע מהגעה לסביבת העבודה ולדיירים ברדיוס 50 מ׳ מהאתר לסגור חלונות ופתחי הבתים.
תודה איציק רייך

מאת: איציק רייך

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה