שעות פעילות הספריה בבית העם

הספריה עברה לבית העם.
שעות פתיחת הספריה:
ראשון: 18:15 – 19:15
שלישי 18:15- 19:15

בבקשה:
*אין להכנס למתחם הספריה ואין לשלוף ספרים מהמדפים שלא במסגרת שעות הפתיחה.

*הספריה הפתוחה – פתוחה תמיד וניצבת צמודה לקיר המערבי, מחוץ לבית העם.

מאת: אפרת גלעד

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה