למעוניינים.ות להבין מה קורה בארץ עם הספריות הציבוריות

יש לנו מזל בחגלה שהוועד המקומי מעמיד תקציב קבוע למימון הפעילות בספריה. המצב אינו כך במקומות אחרים הנשענים אך ורק על תקציב המדינה. מצורפת כתבה שפורסמה ב”הארץ” בנושא.

מאת: אפרת גלעד