פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 22 באוקטובר 2023

פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 22.10.2023
נוכחים:
אלי שוח, נירית יחיאלי, שגיא סופר, ענת שרעבי , דיויד מירון, יפתח חיינר, רן גלעד-בכרך
סדר יום:
1. עידכון פעילות בעת חירום
דיון והחלטות:
1. הועד קיבל עדכון לגבי הפעילות שנעשית בעת החירום הזו בתחומים של ביטחון, רפואה, תשתיות, פעילות לאוכלוסיה, ותמיכה נפשית. נעשית פעילות רבה מאוד גם כדי להיערך לתרחישים שונים והן כדי לתמוך באנשים שמתמודדים עם קשיים בימים אלו, כולל כאלו שאיבדו את יקיריהם. רבים מאוד מתנדבים להוביל ולהשתתף בפעילויות האלו ואנו אסירי תודה להם. מוקדש תקציב משמעותי לנושא תוך מעקב אחר ניהול כלכלי תקין וצופה פני עתיד.

מאת: רן גלעד-בכרך