ארכיון חגלה יוצא לדרך!

ארכיון חגלה אוסף תמונות היסטוריות לצרכי שימור ותיעוד. נשמח לקבל תמונות סרוקות של תצלומים היסטוריים. מי שמתקשה בסריקה מתבקש להעביר עותק פיסי של התמונה לצוות הארכיון שיסרוק ויחזיר את התמונה לבעליה. את התמונות הסרוקות וכל פנייה אחרת בעניין זה אפשר לשלוח במייל ל:

archionhogla@gmail.com

צוות הארכיון מונה כיום את צוות הארכיון : ערה בן שחר, סיגל אבטליון, פנחס אופיר.

את תכולת הארכיון ניתן יהיה להציג במסגרת אתר חגלאי, דבר שיאפשר לכולם להנות מהארכיון ולעשות בו שימוש חינוכי או נוסטלגי.

אנא התכייסו למאמץ קטן זה