לקונדיטוריהקפה בחוגלה

לקונדיטוריהקפה בחוגלה דרושה קונדיטורית עם ניסיון או עובד עם ניסיון בתחום.
פרטים אצל אסנת סופר