מלווים למחנה פסח

להורים שלום,

אנו נערכים ליציאה למחנה פסח כיתות ד’-ו’ בתאריכים 3-5.4
המוטו שמנחה אותנו, לפחות הורה מלווה אחד לכל יום+לילה.
עד עתה לא התארגנו להורים מלווים.
אנו זקוקים להורה מלווה ל- 3-4.4 (שכבת ילדי ו’)
והורה מלווה 4-5.4 (משכבת ילדי ד’-ה’)
ברב הזמן שלושת השכבות נמצאות יחד, למעט פעילות ערב ב- 4.4
ועוד פרקי זמן קצרים במהלך היום.
תודה, הדס רוזנטל
נציגת וועדת נוער