המאבק נגד הקמת מתקן קליטת גז בעמק חפר

בעקבות מידע שהגיע למועצה לפיו מתחזקת האפשרות שאחד ממתקני קליטת הגז המתוכננים ימוקם בעמק חפר, מעלה המועצה הילוך בכל הקשור למאבק נגד הקמתו בעמק.

כידוע, נערכות חברת הגז הלאומית והמועצה הארצית לתכנון ובנייה לבחירת אתרים להקמת שני מתקנים לקליטת גז טבעי שיגיע מהקידוחים הימיים.
באשר לחלופות היבשתיות, ישנן עדויות מדאיגות כי צומצמו האתרים וכיום עומדים על הפרק שני אתרים במועצה אזורית חוף הכרמל ושניים בעמק חפר, מהם יבחרו שניים בלבד.

ראש המועצה קיים התייעצויות מהירות עם מומחים חיצוניים, עם יו”ר הועדה לאיכות סביבה במועצה ובכירים במועצה וסוכם על צעדים מעשיים, משפטיים וציבוריים.

בשלב ראשון תתקיים פגישה של ראשי הרשויות המעורבות במאבק לצורך הגשת עתירה לבג”צ במטרה לחייב את המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לבחון הקמתו של מתקן הניקוי בלב ים, כך שיקטין באופן דרמטי את גודלו של המתקן היבשתי ואת הסכנות הסביבתיות והבטיחותיות הנובעות ממנו. בשלב זה המועצה הארצית מסרבת לבחון אפשרות זו.

במקביל למאבק המשפטי, מתוכנן מאבק ציבורי אליו יהיה צורך לרתום ולגייס את התושבים.

ראש המועצה מדגיש שוב את העובדה שעמק חפר הוא אזור מוכה תשתיות כך שאין למקם בו תשתיות נוספות, כאשר מנגד ישנן חלופות אחרות “תפקידנו לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי למנוע את הקמת מתקני הגז בעמק חפר ולהרחיקם מרחק רב ככל האפשר ממקום ישוב” אמר אידן.