מכת זבובים

לאחרונה פוקד את ישובי המועצה גל זבובים שמקורו מפיזור זבל פרות, לשלשת עופות במרחבים החקלאיים של עמק חפר.

הפחים החומים המשמשים אותנו לפסולת האורגנית אינם המוקד, למרות שפעמים רבות מתקיימת בהם התפתחות של רימות (תולעים). אך ומאחר שפינוי המיכל (החום) מבוצע פעמיים בשבוע הזבוב אינו מספיק להתפתח.

אני מבקש שוב לפעול עפ”י ההנחיות שניתנו במהלך פרוייקט ההפרדה – להוסיף בתחתית הפח החום דשא קצוץ, עלים יבשים, תבניות ביצים, עיתון, למניעת היווצרות נוזלים כדי ליצור סביבה שאינה נוחה לזבובים להטיל ביצים.

אנו פועלים לניטור המוקדים בשטחים הפתוחים ומעריכים שנרגיש הקלה בשבועות הקרובים.

אנא הביאו מידע זה לכל משפחה באמצעות הדואר או באינטרנט.

בכבוד רב,

משה סלע
מנהל מח’ איכה”ס
ותברואה