ניקיון הכבישים בכפר

לכל החברים והתושבים !!!

הנדון: ניקיון הישוב ע”י מטאטא כביש

ביום שלישי 14.08.2012 משעה 7:00 יבוצע טאטוא הישוב במשך כל היום ע”י מטאטא כביש.
על מנת שהעבודה תבוצע כהלכה, הינכם מתבקשים לא להחנות מכוניות לאורך צירי הנסיעה כולל הרחובות המשולבים ולפנות כל מפגע אחר.

ב ב ר כ ה ,
ג ד ע ו ן