שאלון מוכנות למצב חירום

שאלון שהועבר אלינו מטעם המועצה ודן במצב המוכנות של הישובים למקרה חירום.

לקוראי מודעה זו במייל – יש ללחוץ על קישור המודעה בכדי לצפות בה