תיקון טעות – מספר טלפון משטרת שדות

במספר הטלפון שפורסם של תחנת משטרת שדות נפלה טעות, להלן המספר הנכון: 09-9665740.

לשימושכם בכל אירוע בטחוני ניתן לפנות גם ל:

יהודה קב”ט המועצה – 09-8981519/501 פקס 09-8948064, מייל: yehudab@hefer.org.il
מור זרביאן – שוטר קהילתי – 052-3291541 או 057-7251728
ולמוקד המועצה בטלפונים הר”מ.