מה נשתנה השנה הזאת בחקלאות

לידיעתכם – מצ”ב מכתבו של אבשלום (אבו) וילן, , מזכ,ל התאחדות חקלאי ישראל
בו הוא מפרט מהנעשה בהתאחדות חקלאי ישראל.

לקוראי המודעות במייל יש ללחוץ על קישור המודעה בכדי לראותה