ביקורת הפרדת זבל בקרוב

במסגרת מיזם הפרדת הפסולת במקור בבתי התושבים, המועצה מבצעת בקרת שטח לצבירת נתונים של היקף ואיכות ההפרדה במקור.
בימים אלו אנו משלימים את ביצוע סקר ספירת סוגי הפחים בעמק חפר.
אנו נערכים להתחלת עריכת הדיגום לבקרת איכות ההפרדה , כפי שניתן יהיה לקבל נתונים מבדיקת הפחים הירוקים בכל הישובים בעמק חפר, את זאת נתחיל מיד לאחר חגי תשרי.
הסקר יתבצע במהלך החודשים הקרובים והדיגום יתבצע בכ- 10% מהפחים הירוקים, באופן ספורדי ללא סימון זיהוי מקור/שם בעל הפח.
את הסקרים מבצעים עבורנו עובדי משרד היועצים “שחף” אשר ייקחו את הפחים שיידגמו ממקומם, יעמיסו אותם על נגרר וישנעו אותם לנקודת דיגום מרכזית בכל ישוב.
תכולת הפח תרוקן על גבי יריעת פלסטיק/שולחן דיגום לצורך מיון ושקילת כל אחד מסוגי הפסולת בכל פח ועם סיום הדגימה, יוחזרו הפחים למקומם המקורי.
הפחים הירוקים ידגמו בסמוך ליום הפינוי ועל כל פח שיידגם תודבק מדבקת משוב רלוונטית.
אנו מזכירים לתושבים כי ניתן לפנות למוקד 107 לגבי שיבושים אפשריים בפינוי הפחים במהלך ביצוע הסקר ובכלל.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה,

בברכה
צוות המיחזור
מועצה אזורית עמק חפר