בלאגן במגרש הספורט

תושבים וחברים
במשך השנים נעשו פעילויות במגרש הן של כדורגל והן כדורסל באופן ספונטני וללא בקרה למעט חוגים מוסדרים.
כתוצאה מכך נגרמו נזקים לחממות בצידי המגרש עקב פגיעה של כדורים על הניילון בחממות והורדתם.
לכן על מנת למנוע נזקים הוחלט:

  • ארון החשמל יהיה נעול, כמו כן תותקן קופסא למערכת הפעלת החשמל.
  • מפתחות יהיו בשלב זה אצל ירמי, אמנון הפלר, סופר נועם, אוז שלו ופוקס צבי. יתכן שינתנו מפתחות לעוד תושבים.
  • רק הם רשאים לתת מפתח ולוודא שלא יהיו נזקים.
  • במידה וכדור עף לכוון החממות חל איסור לטפס על מנת להורידו.
  • אנחנו נעשה את כל המאמצים על מנת שלא יגרמו נזקים ושהמגרש ימשיך להיות פעיל כבעבר.
  • אין לתת מפתח לגורמי חוץ הבאים ללא אישור מהמורשים.

ב ב ר כ ה ,
פידל גדעון