אזעקות שווא

לכל בעלי הבתים, כשאתם יוצאים מביתכם אתם מפעילים את האזעקה בכדי לשמור על רכושכם, אך מה לגבי שמירה על איכות חייהם של שכינכם? כשהאזעקה מתחילה לפעול ואין מי שיפסיק אותה – זה מטרד לא נעים. אנא מכם, דאגו שתהיה לכם היכולת לשלוט על האזעקה מרחוק או שיהיה איזה שכן קרוב שיוכל לעשות זאת עבורכם, אחרת, לנו הנשארים בבתים – יש רעש רקע מאוד לא נעים.

תודה, נטע