carpooling

לנוסעים צפונה המעוניינים בחברה ובהשתתפות בהוצאות הנסיעה אני מחפשת טרמפ לחיפה בימי ד’ בשעות הצהריים 12:00-12:30 אנא צרו קשר יערה 054-4318484 תודה!