לו”ז פינוי פחים חדש

מועצה אזורית עמק חפר
מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

תוכנית פינויים נובמבר 2012 – אפריל 2013

החל מהראשון בנובמבר חוזרים לפינוי חד שבועי של הפח החום בעמק חפר.
פח חום כל יום שלישי

הפח הירוק יפונה פעם בשבוע ביום הקבוע כרגיל.
פח ירוק בכל יום חמישי