הודעה בענייני מרזבים

נתבקשנו לשתף אתכם בפניה של גיורא גלמן האחראי על פרויקט הביוב של המועצה. המטרה היא למנוע הצפות ביוב שיגרמו לנזקים סביבתיים, בריאותיים ועוד.