הערכת מצב בטחוני

מידע זה מועבר לידיעתכם ולידיעת גורמי הביטחון ביישובכם. לשימת לב כל השמאלנים שבחבורה, ראו התראה ספציפית ביחס אליכם.

אנא גלו ערנות ובמידת הצורך עדכנו את מוקד המועצה או את מוקד משטרת ישראל 100.

שבוע טוב!

בברכה,

עליזה קוניאק
מנהלת מוקד 107, רכזת מתנדבים וצח”י
מועצה אזורית עמק חפר
טלפונים: 09-8973303/4, פקס: 09-7730238
נייד: 054-9290077
alizak@hefer.org.il