נמצא החתול בעל הצרכים המיוחדים

אתמול בערב, בעקבות פרסום המודעה בעיתון חגלה, נמצא החתול.
בעקבות המודעה קבלתי שתי הודעות והתחלתי לחפש.
אנשי קהילת חגלה שפגשתי בדרך ניסו סייע לי ככל יכולתם.
כעת אני מכירה בחשיבות וביעילות של עיתון זה ומבקשת לפרסם הודעה זו
כדי “להלל ולשבח” ולהודות לכל המסייעים בידי.
משפחת בן אהרון (ליד גוני גן) שבפתח ביתה נמצא החתול, משפחת וייס,
משפחת פרנקל, ילדי המושב שפגשנו בדרך ואמרו ש”יפקחו עין”.
תודה, לקהילת חגלה על שאתם כך נרתמים לסיוע.

מכל הלב,
גלית בן נתן