למסירה מקרר

למסירה מקרר ישן עובד. ביום ראשון אחהצ יימסר למובילים אלא אם מישהו יודיע שהוא צריך. 0549001753