מכבי האש זקוקים לרכב לפירוק

לתחנת כיבוי אש ביכון…

דרוש רכב שמיועד לפירוק לצורך תרגול ואימונים של חילוץ והצלה.

ניתן לפנות ליובל לב – מפקד התחנה בטלפון: 057-7723230 או אליי.

תודה רבה והמשך יום נפלא!