אסיפה כללית לחברי ותושבי כפר חגלה

 

אסיפה כללית לחברי ותושבי כפר חגלה

 

הינכם מוזמנים לאסיפה כללית שתיערך בבית העם במוצ”ש  12.01.13 בשעה 19:30.

 

על סדר היום :

1.                   דיווחים – פעילות הועד גמר 2012 ופעילות ל- 2013.

2.                   שנת השמונים לעליית הישוב על הקרקע.

א)             התארגנות.

ב)              תכנים.

ג)               תקציב.

 

באם בשעה הנקובה לא יהיו נוכחים 75% ממניין חברי האגודה האספה תדחה לשעה 20:00 ותהיה חוקית לכל עניין ודבר בכל מספר משתתפים.

נא לדייק

                                             ב ב ר כ ה

                                          אגודה קהילתית