הסעות לכנס ט’ מעורבות במבואות עירון

הסעות לכנס ט’ יצאו מחר בשעה 17:00 מהמועדון.

חזרה משוערת בשעה 16:00 ביום שישי.

מצורף שוב הפלייר שכולל רשימת ציוד: