“נלקחו” עצים מהבוטק’ה של ויקטור

ערימת עצי אקליפטוס שנחתכו בעמל רב על ידי נתן קלוגמן נלקחה מליד ביתן השומר בכניסה לכפר. נתן מבקש ממי שלקח בטעות שיצור אתו קשר להחזרה של העצים.

נתן – 04-6635104