התראה על סכנה ליד הנחל

יש ליידע את התושבים כי אין להגיע ולטייל בנחל אלכסנדר בקטע שבין פארק איטליה לגשר הצבים.

המקום מהווה סכנה!

מכביש 4 מערבה עד גשר הצבים

בברכה,

רשות ניקוז נחל אלכסנדר.