חלוקת ערכות מגן

פיקוד העורף פתח תחנה להצטיידות בערכות מגן בין התאריכים 20.1 ועד 28.2 בקניון השרון בנתניה.
התחנה תהייה פתוח מיום א’ עד ה’ כולל בין השעות 11:00 עד 19:00.
יש להגיע לתחנה עם תעודת זהות
יש להחזיר ערכות ישנות / טופס אישור החזרה
ניתן להזמין ערכות בטלפון *2237 ולקבלן עד לפתח הבית. (שירות בתשלום).