כלב פקינזי בעל רצועה תכלת אפור שבת אחה”צ

הצטרף לסיבוב שלנו בכפר, מאזור השכונה כהן-שחם עד לבית שלנו. להב מבוא הכפר 5. קיבל מים, מחכה לבעלים בחצר שלנו. לא בטוח שישאר פה. בלהה