טיפת חלב עוברת ליום רביעי

לבקשת רבקה מהמרפאה הריני להודיעכם ששרותי טיפת חלב בכפר עוברים מימי שלישי לימי רביעי בין השעות 7:30 – 11:00 בבוקר.

שאלות אפשר להפנות לרבקה במרפאה 04-6365825

דיויד