חוג חיות חוזר

חוג חיות חוזר!
לילדי הגנים יום ג שעה 16 ו-שימו לב: קבוצה חדשה בשעה17.
לכיתות א-ב ביום ה בשעה 14:30
קבוצות לגילאים נוספים יפתחו על פי דרישה.
להתראות
ענת
050-8615402