חזרה גנרלית למסיבת יום העצמאות

שימו לב כל המשתתפים!!! חזרה גנרלית למסיבת יום העצמאות , יום שבת בבית העם בשעה 18:00 13.04.13