One thought on “הנחה על מינויים עונתיים לחוף בית ינאי

  1. למה צריך לשלם כדי להתרחץ בים?
    על פי אותו הגיון היה צריך לגבות כסף בכניסה למקומות רבים אחרים – כמו יערות קק”ל, מסלולי טיולים שונים ועוד.
    יש כאן חוסר הבנה בסיסי של המרחב הציבורי ותפקיד המדינה ורשויות השלטון במתן שירות לאזרחים.

Comments are closed.