פרסום ראשוני של לו”ז הקיץ – נוער חגלה

שלום לכולם!

פרסום לו”ז מלא, מפורט וצבעוני של תכנית הקיץ לנוער במושב ובמועצה יצא בזמן הקרוב.

בינתיים, לשימושכם ולידעתכם תאריכים לפעילויות הגדולות והמרכזיות בקיץ לכיתות ד’-י”ב:

הערה: הנסיעות המועצתיות משוריינות לתאריכים. בקרוב יתפרסם איזה פעילות תתקיים בכל נסיעה.

 

בוגרי כיתות ד’-ו’

17.7.13 – נסיעה מועצתית לפעילות

23.7.13 – פעולת הכנה למחנה הקיץ

30.7.13 – 1.8.13 – מחנה קיץ בני המושבים

 

בוגרי כיתות ז’-ט’

23.6.1 3- 3.7.13 – סמינרי ט’ בלבד למדריכים ופעילים בשנה הבאה

10-11.7.13 – טיול מים מועצתי

14.7.13 – נסיעה לפעילות מועצתית

22.7.13 – נסיעה לפעילות מועצתית

29.7.13 – נסיעה לפעילות מועצתית

4-7.8.13 – מסעות הקיץ לשכבות ז’-ח’ של בני המושבים: פלמ”ח ובעקבות לוחמים לשלום

11-14.8.13 – מסע ט’ מנהיגות

 

בוגרי כיתות י’-י”ב

14.7.13 – נסיעה לפעילות מועצתית

24-25.7.13 –  טיול אתגרים גיל תיכון מועצתי

9-15.8.13 – קורסי מד”מים ומש”צים לבוגרי כיתות י’-י”א של בני המושבים

 

תאריכי הרשמות ופעילויות יישוביות נוספות יתפרסמו בהמשך.