הבאת ביכורי החקלאים בשבועות

לחקלאי המושב, כבכל שנה תתבקשו להעלות ביכורי המשק, הגידולים או התוצרת לבמת הטקס של שבועות. אנא הגיעו מוכנים.