הודעה חשובה לכל הורי גן אורן ואלון

ביום ראשון בשעה 21:00 בערב נערוך מפגש חירום בבית העם בעקבות המחיר המופקע שדורשים הגנים לחודש יולי. במפגש נציג פתרון חלופי ונבדוק אפשרות להתאגד כקבוצה בנושא זה. נשמח לנציגי כל המשפחות של ילדי גן אורן ואלון מחוגלה. ליאת אוחנה.