בקשה מהספרניות בחגלה:

אנו מבקשות לא להשאיר ספרים, ארגזי ספרים ו”כל מיני” ליד דלת הספריה ללא תיאום מראש עם הספרניות. הדבר יוצר לכלוך ואי סדר במסדרון המזכירות. אנו שמחות תמיד לקבל כל תרומת ספרי קריאה לספריה. ספרי “יעץ” למיניהם, כגון: אנציקלופדיות, ספרי הדרכה ופסיכולוגיה, ספרי לימוד וכיו”ב אינם נחוצים לנו. תודה!