קורס רענון למצילים

רענון למצילים!

ביום שישי 31/5/2013 בין השעות 8:00-14:00

בבניין המועצה אזורית מנשה

יתקיים רענון למצילים

1-יש להירשם במייל זה Gloria@menashe.co.il

2-להגיע עם ת.ז +תעודת מציל

3.לא יונפקו תעודות למשתתפים שאינם מצילים

4- עלות למשתתף 50 ₪

המדריך יגאל אביעד

גלוריה רוט