מצב הפרדת הפסולת בכפר, לא משהו

בהמשך למכתב שנתקבל מהמועצה אודות פרויקט במחזור.

ברצוני לציין :

התחלנו את המחזור בישוב לאחר הכנס המוצלח שהיה לפני כשנתיים כשהנוכחות של התושבים יחד עם בני הנוער הייתה מרשימה מאוד.

הייתה ציפייה שנעמוד בקרטריונים  שהובאו לידיעת הציבור ונהיה  בין הישובים המובילים בעמק חפר בהפרדה במקום.

לאחר הסקר שנערך מסתבר שיש עוד הרבה עבודה לעשות הן בהסברים לציבור וברתימת הנוער לנושא ( אנחנו נדון על כך בוועד ונוציא הנחיות לציבור).

כידוע לכולם ישנן שתי נקודות איסוף בישוב.

אתר הגזם והפסולת המוצקה ונקודת המחזור ליד מועדון הנוער, גם באתרים אלה ההפרדה אינה מספקת.

בנקודת המחזור ישנו מתקן לכל פסולת וחובה להקפיד על ההפרדה וכן באתר הגזם והפסולת מוצקה חובה להפריד באופן מוחלט בין גזם לפסולת אחרת.

יש בכוונת  הועד להתקין מצלמות באתרים (כפי שנהוג בכל הישובים) על מנת להגביר אצל כולנו את המוטיבציה לבצע הפרדה כנדרש.

כמו כן הפחים הירוקים מיועדים אך ורק לפסולת אשר אינה ניתנת למחזור.

לסיכום ניתן כתף כולנו לבצע את הדרוש, לטובתנו  ולטובת (כפי שנאמר) לעתיד ילדנו ונכדינו.

                                                                            ב  ב   ר  כ  ה ,

                                                                              פידל גדעון

One thought on “מצב הפרדת הפסולת בכפר, לא משהו

  1. ברור לי שלא כולם מפרידים וחלקם הגדול מתוך סיבות של נוחיות אישית.
    גם מי שאחראי לפנוי אינו עושה את העבודה כמו שצריך.
    השבוע מתחילתו כלוב הקרטונים היה מלא מעל ומעבר ואנשים ערמו קרטונים מחוץ לכלוב ורק הבוקר באו לפנות.
    כמו כן הפחים של הנייר ושל שקיות הניילון מתמלאים עד הקצה ואין אפשרות לדחוס עוד אשפה.
    סבורני שהמצב הזה בהחלט לא מעודד אנשים למחזר

Comments are closed.