1 thoughts on “לאור חששות לבריאות הציבור…

  1. עושים מאיתנו צחוק !!! ממש בדיחה !!!
    מי שהזמין את הדוח זה יצרן שעון המיים אצלו במשרד – ממש אובייקטבי!
    למה לא מספרים שהולכים להתקין גם אנטנות במושב שישדרו בכל פעם שברז נפתח ואז יבואו למדוד!

Comments are closed.