תזכורת לגבי ספרי ספריה שהושאלו ולא הוחזרו.

בימים הקרובים ישלחו אליכם תיזכורות לגבי ספרים שעל פי הרישומים, הושאלו ולא הוחזרו הרבה זמן (חצי שנה ויותר!!!). אנא הקדישו זמן לחיפוש והחזרת הספרים. הם נחוצים לנו לשם קיטלוג, חידוש וספירת המלאי לרגל מעבר לספריה ממוחשבת. זמני פתיחת הספריה: ימי א’, ד’, בין השעות – 18:00-19:00. תודה – צוות הספריה.

One thought on “תזכורת לגבי ספרי ספריה שהושאלו ולא הוחזרו.

Comments are closed.