מפקד אוכלוסין – חגלה

מידי מספר שנים אנו עורכים מפקד אוכלוסין בחגלה.

המפקד נערך בעזרת טופס מצורף.

את הטופס יש להוריד, להדפיס, למלאות  ולתת במזכירות, או לסרוגין להוריד למחשב את הקובץ, לפתוח אותו בוורד, למלאות ואז לשלוח אותו במייל בחזרה ל-

dmiron@gmail.com

 

טופס מפקד אוכלוסין

 

תודה על שיתוף הפעולה

גדעון פידל