ועדת חינוך מחפשת מועמדים

מתבקשים מועמדים לועדת חינוך של כפר חגלה.

מועמדים מעוניינים נא להרשם בדחיפות עד יום ראשון 23/6/13 אצל גדעון פידל במזכירות המושב.