למכירה מגורון 25 מ”ר במצב מעולה

מגורון למכירה מיידית!!! 25 מ”ר,במצב מעולה. מזגן, דוד שמש. ח.שינה+ארון, ח.מגורים. 0544544530 046365144