פרוטוקול של הועדה הסטטוטורית


נוכחים:
דן תגר, רן יונגר, ירמי ויסמן, עופר כהן, לנה בר-מאיר, עמוס פלג, יוני ארי, ענת בן דרור, זאב הגלי, לביאה הרשקוביץ, מיכל בן-גל, אריאלה פרידמן, משה סלע, יוחנן אורון, יעקב כהן, אמנון מיכאל, שי ערד, מוישיק שרף, יחזקאל סיבק, עמרם אשל, ארז אוריון, חזי גלעדי.

בהשתתפות: רני אידן- ראש המועצה, אלדד שלם – סגן ראש המועצה,         בני ממקה-מהנדס המועצה

הנושאים

  1. מתקן הגז בעמק חפר
  2. הרחבת כביש 2
  3. החופים

הגז

דן תגר – פתח את הישיבה.

רני אידן – קיים מפנה בקרב המתכננים והמחליטים בכל הקשור למתקן זיקוק בלב הים שנפסל בתחילת הדרך, וזאת לאור ההתנגדויות ומחאות שלנו.

כמו כן מסתבר שלמשרד האנרגיה היו החלטות מגובשות (מעוגן בפרוטוקולים שהגיעו לידנו) שמבהירות כי מתקני הטיהור יהיו בעמק חפר ובחגית, וכל זאת בעת שנמסר לנו כי נערכות בדיקות ואין החלטות והעדפות היכן להקים המתקנים! חומר זה ישמש גם הוא בעת העתירה לבגצ.

יוני ארי – מטה המאבק פועל לכיוון פיזור הסיכונים, לעורר תושבי העמק למחאות. מרבית הישובים אישרו תקציב להמשך המאבק. קיים שיתוף פעולה עם מטות אחרים כמו חוף הכרמל ומגידו, הפגישה עימם נקבע לסוף החודש במטרה ליצור לובי רחב בכנסת לחלופה של מתקן בים וגם בועדה הארצית לתכנון ובניה. תחילת אוקטובר נדע.

זאב הגלי – המטרה של המדינה והיזמים ליצא גז, דבר שפורסם בעיתונות עקב המחאה.

רני אידן – לא רלוונטי לדיון שלנו.

זאב הגלי – הועדה הסטטוטורית נציגת הציבור חייבת לקבל את מלוא המידע ממנהיגי המועצה, יועציה וכל גורם כולל ניתוח כלכלי להשלמת התמונה.

רני אידן – אין בידינו מידע מיוחד הכל הוצג בפניכם והנושא הכלכלי אינו עומד בפרק מבחינת המועצה.

מיכל בן-גל – מדובר על מתקן במרחק של 7,5 ק”מ בתוך הים, דבר שלא תורם למניעת הסיכונים שיהיו לאורך החוף. אין תוכנית מפורטת לכך.

רני אידן – הדבר המטריד הוא שלא קבעו מפרט של המתקן שיוקם ושיטת ההגנה, מאצרות, דרכי מיגון וכל פרט טכני איך יטפלו בכך, וזאת השאירו ליזמים/זכיינים. כמו כן כדאי לסיים מאבק אחד לפני שמתחילים להתפזר עם מאבק אחר כמו המרחק שבו יוקם מתקן הטיהור (אם יוקם) בים.

אלדד שלם – אנו צריכים להזהר מעודף מסרים. השר יבקר במועצה בעוד יומיים ונשמע עד כמה המתקן יהיה רחוק והיכן חייבת להיות השתתפות רבה ומחאה כדי להענות לבקשותנו.

כביש 2:

בני ממקה – הציג את התוכנית להרחבת כביש 2 עפ”י תוכנית החברה הלאומית לדרכים.

מטרתה: לשפר – בטיחות, נגישות, מראה ותכנון נופי , מפלס רעש, הבטים אקולוגיים.

החלופה שנבחרה נמצאה כטובה ביותר לפי אמות המידה שלהם. זומנו במפתיע ליום ה’ הקרוב לאחר שלא מזמן הוגשו השגותינו לתוכנית שהוכנו ע”י מספר יועצים שהעסיקה המועצה. המפקחת מטעם משרד הפנים לא תספיק לעיין בהן, כך שאנו לא מסכימים להגיע לישיבה כדי להיות שם לקישוט בלבד וכדי שיוכלו לסמן V על העובדה שהופענו בפני הועדה ועד שהמפקחת לא תלמד את החומר שהגשנו . כמו כן הם חייבים ואנו דורשים שיציגו בפנינו את החישובים האקוסטיים לפני הדיון.

חיזקי  סיבק – התנהלות אביחיל – בהתחלה היה שיתוף פעולה מלא ועם פתיחות ורצון טוב של הישוב מול גורמי החברה המבצעת בשטח שבאו לשטח למדידות, המגמה כיום היא לא לסייע להם, מאחר והם אינם משתפים אותנו אינם מעבירים את מלא האינפורמציה וגורמים לנזקים בשטחי המושב..

דן תגר – החשש שיבצעו את העבודה בכביש בלי לשאול (לאחר שיגישו צו בית משפט), הרי התכנון הוא של המדינה ורצוי שנפעל לקבל הגנה אקוסטית,

נגישות וכיו”ב בהדברות, כי ברגע שיתחילו את העבודות בפועל איחרנו את הרכבת.

מיכל בן-גל – ישובי החוף מקטע מחלף חבצלת ועד אולגה הגישו התנגדות. מונתה חוקרת ע”י התת”ל שאמורה לקיים דיון ע”י עו”ד המייצגת את ישובי החוף לגבי מסמך ההשגות.

רני אידן – עו”ד של הישובים הייתה אצלי ומסרה שהכל אושר ע”י התת”ל, אם רוצים מיגונים איכותיים אז צריך להמשיך ולהילחם. ברישפון נהגו כך ונלחמו אך הם ממשיכים בדרכם (החברה הלאומית).

ירמי ויסמן – אם קבלן זכה במכרז לא ניתן לעשות דבר אלא רק לנסות לשפר מצב.

יוני ארי – הועדה צריכה לבנות תוכנית פעולה אזורית כנגד משרדי הממשלה למניעת פגיעה בסביבה ובתנאי השטח.

עופר כהן – הגשת חוברת השגות עבה וגדושה – נראה רע,וקיים חשש שלא יתעמקו בה למרות שמספר ישובים תמכו בכביש ליד המסילה כפתרון, בפועל התקבלה החלטה אחרת וחובה על כולנו לתת יד כדי לשפר עמדות בתוואי שנבחא ולמזער נזקים כמו הגנות אקוסטיות פגיעות נופיות וכו’.

חופי הים:

דן תגר – בניה בקו החוף אסורה עד 100 מטרים פנימה. שמענו שישנה תוכנית לכך. האם זה נכון?

רני אידן ישנה תוכנית של מלון מירמר שלא תמומש בזמן הקרוב, ומלון בלו ביי שעובר מתיחה. בקשר לצוקי ים –  שם התוכנית סטטוטורית ולא ניתן לשנותה, השכונה החדשה תיבנה בבניה צמודת קרקע ותהווה רצף לצוקי ים.

מיכל בן-גל – חוק החופים המוצע יתקן את העיניין ולא יתיר בניה במרחק של 300 מטרים מהים וגם לתוכניות קיימות.

רני אידן – בתמ”א 13 הבניה מותרת עד 100 מטרים באישור המועצה הארצית.

סיכום: דן תגר מבקש לפנות לישובים שטרם חברו עם מטה המאבק ולבקשם לתרום כסף להמשך המאבק והפעילות הנלווית הכרוכה בכך.

One thought on “פרוטוקול של הועדה הסטטוטורית

  1. מברך אותכם על הניסוח ופרסום.
    כרכז ארכיון מים עמק חפר מבקשכם שיתוף פעולה בנושא זה. תודה, שנה טובה תשע”ד

Comments are closed.