ימי איסוף זבל

איסוף פסולת בישוב חגלה.

1) בימים שלישי יערך איסוף לפסולת אורגנית (פח חום).
2) בימים חמישי יערך איסוף לפסולת לא מתכלה (פח ירוק).

הקפידו להשאיר את הפח האורגני בחוץ לילה לפני בכדי להבטיח את פינויו.

בברכה גדעון