היכונו להדרכת פחים כתומים

מושב חגלה הצטרף לפיילוט הפחים הכתומים שנועד להקל על חיינו בכל הקשור להפרדת פסולת למחזור. על פי התוכנית כל שני בתים יחלקו פח אחד כתום בו ירוכזו כל הזבלונים למחזור. הסידור אמור לחסוך לנו את מפגשי החברה במרכז המחזור ליד הצרכניה. בימים הקרובים יגיעו נציגי המועצה לכפר כדי לעשות לנו הכרות אם הפלא הכתום החדש. רשמו בפניכם את העניין. עדיין לא ברור מתי ואיך, אבל ככל הנראה הצוות יעבור בין בתים וידפוק על דלתות. עדכון יגיע ברגע שנדע עוד.

כל טוב