הגשת בג”ץ כנגד בתי זיקוק בעמק חפר

מטה המאבק ומ.א עמק חפר הגישו ביום שלישי לבג”ץ כתב תשובה לעתירה בדבר הקמת מתקני קליטת הגז ביבשה. הדיון בבג”צ יתקיים ב-9 באוקטובר 2013, כחודש לפני הדיון הסופי בוועדה הארצית לתכנון ובניה במסגרתה אמורים להיקבע היעדים הסופיים להקמת המתקנים לטיפול בגז.

העתק העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון

הודעה לתקשורת : כאן